SIFAT WANITA-WANITA DI TARIM HADHRAMAUT YAMAN SELATAN

Isnin 25 April 2016.
SIFAT WANITA-WANITA DI TARIM HADHRAMAUT YAMAN SELATAN
================================

image

Mengenai wanita di kota Tarim Hadramaut itu, jauh berbeda dengan sebagian besar wanita wanita muslimah didunia, bahkan di wilayah wilayah lain di kota-kota yang juga di Hadramaut-pun sudah banyak yg pudar ketegasan syariahnya, wanita-wanita Tarim itu terbiasa dari sejak kecil dibesarkan dilingkungan Ulama, siang malam mereka adalah obrolan majelis ilmu, Al Qur’an, adab, akhlak, tasawwuf, demikian mereka dibesarkan, mereka dibesarkan tidak kenal musik, tidak kenal kebiadaban, tidak kenal wajah orang fasik, bahkan para wanitanya itu tidak pernah melihat lelaki selain kakaknya dan pamannya.

Saat mereka menikah, ketika ditanya pada istri :
apa sih kesannya saat awal berjumpa ?

Ia menjawab : saya bingung, seumur hidup saya belum pernah melihat lelaki selain kakak kandung saya, lalu ini ada lelaki asing duduk di kamar saya.

Demikian keadaan mereka, mereka tak pernah menyusahkan suaminya, demikian pula suami pada istrinya, bila susu habis misalnya, atau beras, atau apa saja yg perlu dibeli, mereka tak berani bicara pada suaminya, karena takut suaminya sedang tidak ada uang, atau sedang sibuk, maka mereka taruhlah bungkus-bungkus kosong itu kira-kira ditempat yg sekiranya menyolok dan terlihat oleh suaminya.

Abim gesa laporan audit 1MDB dikeluarkan dari OSA

Ahad 24 April 2016.
Abim gesa laporan audit 1MDB dikeluarkan dari OSA
24 Apr 2016, petang 3:56

Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim) menggesa Dewan Rakyat menarik balik klasifikasi rahsia yang dikenakan ke atas laporan 1MDB yang disediakan oleh Ketua Audit Negara.

Ia susulan laporan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) berhubung kelemahan pentadbiran serta pengurusan 1 MDB sepertimana yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada 7 April 2016 yang lalu.

“Pembentangan laporan PAC (yang turut disiarkan kepada masyarakat awam) itu menimbulkan pelbagai persoalan daripada rakyat Malaysia yang prihatin,” kata Presiden Abim, Mohamad Raimi Ab Rahim dalam kenyataan media hari ini.

“Sekiranya dokumen laporan Ketua Audit Negara diklasifikasikan semula sebagai dokumen awam, ia membolehkan ahli parlimen (di Dewan Rakyat), badan-badan kerajaan yang berkenaan, di samping rakyat menjadikannya sebagai sumber rujukan serta perbandingan bagi mengesahkan dengan laporan PAC.

Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia sebelum ini memberitahu laporan Ketua Audit Negara tidak boleh dibentangkan lagi kerana ia masih diklasifikasikan di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).

Terbaru, kata Mohamad Rami, berkata gesaan agar laporan tersebut dijadikan sebagai dokumen awam juga dibuat oleh Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razaleigh Hamzah.

Justeru Abim menggesa agar badan-badan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan agensi penyiasatan diberikan ruang sepenuhnya untuk menyiasat dengan lebih lanjut Lembaga Pengarah dan Lembaga Penasihat 1MDB.

“Lebih penting, siasatan tersebut mesti disusuli dengan tindakan perundangan terhadap kesemua mereka yang terbabit di mahkamah terbuka.

“Siasatan bebas ini sangat penting memandangkan polemik 1MDB ini telah menjadi topik perbincangan utama di kalangan masyarakat antarabangsa yang dilihat menjatuhkan maruah negara,” katanya.

Profil Syeikh Ibrahim al-Bajuri

Sabtu 23 April 2016. 2.35AM.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum Wr.  Wb.

image

Profil Syeikh Ibrahim al-Bajuri

Bagi kalangan pelajar santri pondok salaf di Indonesia serta mahasiswa yang sedang menimba ilmu di Timur tengah, nama Imam Ibrahim al-Bajuri bukanlah nama yang asing di telinga. Kitab Hasyiyah Tahqiqul Maqom ‘ala Risalati Kifayatil Awwam, kitab Tuhfatul Murid ‘ala Jawharah at-Tauhid serta kitab Hasyiah Al-Bajuri ‘ala matan Abi Syuja’ adalah buah tangan beliau yang sejak dahulu sampai sekarang menjadi referensi utama di kalangan pelajar ilmu agama.

Profil Syeikh Ibrahim al-Bajuri

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Beliau diberi gelar dengan Burhanuddin artinya bukti agama, sebuah gelar yang lazim disematkan kepada para Ulama besar dulunya (bahkan hingga sekarang). Beliau dilahirkan pada tahun 1198 H/1783 M di desa Bajur, sebuah desa di Provinsi Al-Manjufiyah, Mesir.

Beliau lahir dan tumbuh di keluarga yang memegang teguh Islam sebagai pedoman hidup. Orang tuanya pun terkenal sebagai orang alim dan saleh. Sebab itulah beliau senantiasa dididik dengan ilmu agama. Pada masa kecilnya beliau telah belajar al-qur’an dan memperbaiki kualitas bacaannya dengan bimbingan ayahnya sendiri.

Pada tahun 1212 Hijriyah, beliau berangkat ke Al-Azhar dan menimba ilmu disana. Waktu itu umur beliau baru masuk 14 tahun. Namun setahun kemudian (1213 H/1798 M) , tentara penjajah Perancis menduduki Mesir yang membuat Syaikh Ibrahim keluar dari Al-Azhar dan menetap di daerah Giza selama beberapa tahun. Beliau baru kembali lagi ke Al-Azhar pada tahun 1216 H/1801 M setelah tentara Perancis keluar dari Mesir.

Guru-guru beliau

Selama di Al-Azhar, Syaikh Ibrahim sangat giat dan tekun dalam mengikuti pembelajaran dengan para gurunya. Diantara guru-guru beliau selama belajar di Al-Azhar :

1- Al-Allamah Syaikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki. Beliau seorang ulama terkenal di Mesir, terutama karena beliau memiliki ketinggian sanad dalam ilmu. Seluruh ulama mesir ketika itu mengambil ijazah dan sanad kepada beliau, bahkan sampai sekarang mata rantai sanad masih tetap kepada beliau.

2– Al-Allamah Abdullah asy-Syarqawi. Beliau merupakan ulama yang alim dan terkenal di Mesir dan di dunia islam. Karangannya yang banyak membuat nama beliau meroket di seantero dunia. Terlebih lagi beliau mendapat jabatan memimpin al-Azhar dan menjadi Syaikhul Azhar ( kedudukan yang tertinggi di al-Azhar ).

3- Syaikh Daud al-Qal`i, seorang ulama yang bijak dan arif.

4- Syaikh Muhammad al-Fadhali, ulama al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Syaikh Ibrahim al-Bajuri.

5- Syaikh al-Hasan al-Quwisni. Beliau adalah seorang ulama yang hebat sehingga di beri tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan al-Azhar dan dilantik menjadi Syaikhul azhar pada masanya.

Ulama Produktif

Sebagai seorang ulama, beliau terkenal sangat produktif menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Hal ini tentu saja disebabkan kepintaran dan kecerdasan serta kedalaman ilmu beliau. Diantara karya beliau :

1 – Hasyiyah Ala Risalah Syaikh al-Fadhali. Kitab ini adalah karangan pertama beliau yang dikarang saat beliau        baru berusia sekitar 24 tahun. Kitab ini merupakan ulasan dan penjelasan makna  “La Ilaha Illa Allah” .

2 – Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam. Kitab ini selesai              dikarang pada tahun 1223 hijriyah. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pelajar Santri pondok Salaf                      diIndonesia.

3 – Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid (1224 H)

4 – Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar (1225 H)

5 – Hasyiyah `Ala Mukhtasor as-Sanusi (1225 H)

6 – Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah (1227 H)

7 – Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani (1234 H). Kitab ini merupakan diktat wajib              untuk mata kuliah ilmu tauhid di Universitas Al-Azhar.

8 – Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah al-Manzhumati ar-Rahabiyyah Fi
      al-Mawarits (1236 H)

9 – Ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman (1238 H)

10 – Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i (1258 H). Kitab ini sangat masyhur di            kalangan pelajar Fiqh Syafi’i. Sampai hari ini, kitab Hasyiyah Bajuri ini masih menjadi mata pelajaran wajib di        Majelis Talaqi Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Kitab ini juga dipelajari di Pondok Salaf di Indonesia.

11 – Dan lain-lainnya.

Kebanyakan kitab beliau banyak mengenai masalah Akidah. Beliau termasuk salah seorang ulama yang giat dalam menyebarkan Akidah Ahlusunnah wal Jama’ah sesuai manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy’ari ( Asya’iroh ), sesuai dengan Manhaj yang dipertahankan Al-Azhar Asy-Syarif hingga saat ini. Selain masalah akidah, beliau juga mempunyai banyak karangan di lintas disiplin ilmu seperti Fiqh, Ushul Fiqh, Hadits, dan lain-lain.

Diangkat menjadi Syaikhul al-Azhar

Ketinggian dan kedalaman ilmu beliau mengantarkan beliau menjadi salah seorang tenaga pendidik di Al-Azhar. Beliau yang sangat terkenal tekun dan ikhlas dalam mengajar dan mendidik, akhirnya diangkat menjadi Syaikh Al-Azhar, posisi paling tinggi dan prestisius di lembaga Al-Azhar. Beliau diangkat pada tahun 1263 H menggantikan Syaikh Ahmad Abdul Jawwad Ad-Daumi Asy-Syafi’i. Beliau memangku amanah tersebut hingga akhirnya

Wafatnya Syaikh Ibrahim al-Bajuri

Beliau berpulang ke Rahmatullah dengan tenang dan Ridha pada Hari Kamis, 28 Dzulqa’dah 1276 H/19 Juli 1860 M. Beribu pelayat hadir untuk ikut menyolatkan beliau. Beliau dishalatkan di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif dan dikuburkan di kawasan Qurafah Al-Kubra.a

Referensi :
·Khitat At-Taufiqiyyah Al-Jadidah, Ali Basya Mubarak, Maktabah Usroh 2008
·Hilyatu Al-Basyar fi Tarikh Al-Qarni Ats-Tsalits ‘Asyar,Syaikh Abdurrazaq Al-Baithar,
Dar As-Shodir, Beirut 1413-1993.

Salah satu kitab dalam ilmu Aqidah Ahlus sunnah wal Jamaah adalah Kitab Kifayatul Awam karangan ulama al-Azhar Syeikh Muhammad al-Fadhali (w.1236 H). Kitab ini di beri komentar (hasyiah) oleh murid beliau sendiri Syeikh Ibrahim al-Bajuri, seorang ulama Ahlus sunnah yang sudah tidak asing lagi bagi para pelajar ilmu agama. Kitab karangan ulama besar yang akhirnya di angkat menjadi Grand Syaikhul al-Azhar ini menjadi salah satu kitab rujukan dalam bidang aqidah di seluruh lembaga pendidikan agama di berbagai belahan dunia. Di Dayah di Aceh secara khususnya, kitab ini di kaji tepatnya pada kelas tiga setelah selesai pengkajian terhadap kitab Matan Jauharah Tauhid yang di kaji pada kelas dua. Kitab Kifayatul Awam berisi penjelasan aqidah Ahlus sunnah dalam mazhab Asya`irah, membahas sifat-sifat yang wajib bagi Allah dengan di sertai dalil-dalinya. Namun perlu juga di ketahui bahwa kitab ini merupakan termasuk salah satu kitab yang sangat di benci oleh kaum khawarij wahabi (semoga Allah memelihara kita dari fitnah mereka).

Orang Yang Menyumbang Emas Tugu Monas

Sabtu 24 April 2016. 1.15AM.
Orang Yang Menyumbang Emas Tugu Monas

image

Ternyata 38 kg emas yang dipajang di puncak tugu Monumen Nasional (Monas) Jakarta, 28 kg di antaranya adalah sumbangan dari Teuku Markam , salah seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya Indonesia.
Orang-Orang hanya tahu bahwa emas tersebut memang benar sumbangan saudagar Aceh. Namun tak banyak yang tahu, bahwa Teuku Markamlah saudagar yang dimaksud itu.
Itu baru segelintir karya Teuku Markam untuk kepentingan negeri ini. Karya lainnya, ia pun ikut membebaskan lahan Senayan untuk dijadikan pusat olah raga terbesar Indonesia. Tentu saja banyak bantuan-bantuan Teuku Markam lainnya yang pantas dicatat dalam memajukan perekonomian Indonesia di zaman Soekarno, hingga menempatkan Markam dalam sebuah legenda.Di zaman Orba, karyanya yang terbilang monumental adalah pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Jalan Medan-Banda Aceh, Bireuen-Takengon, Meulaboh, Tapaktuan dan lain-lain adalah karya lain dari Teuku Markam yang didanai oleh Bank Dunia. Sampai sekarang pun, jalan-jalan itu tetap awet. Teuku Markam pernah memiliki sejumlah kapal, dok kapal di Jakarta, Makassar, Medan, Palembang. Ia pun tercatat sebagai eksportir pertama mobil Toyota Hardtop dari Jepang. Usaha lain adalah mengimpor plat baja, besi beton sampai senjata untuk militer.
Mengingat peran yang begitu besar dalam percaturan bisnis dan perekonomian Indonesia, Teuku Markam pernah disebut-sebut sebagai anggota kabinet bayangan pemerintahan Soekarno. Peran Markam menjadi runtuh seiring dengan berkuasanya pemerintahan Soeharto. Ia ditahan selama delapan tahun dengan tuduhan terlibat PKI. Harta kekayaannya diambil alih begitu saja oleh Rezim Orba. Pernah mencoba bangkit sekeluar dari penjara, tapi tidak sempat bertahan lama. Tahun 1985 ia meninggal dunia. Ahli warisnya hidup terlunta-lunta sampai ada yang menderita depresi mental. Hingga kekuasaan Orba berakhir, nama baik Teuku Markam tidak pernah direhabilitir. Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala daya upaya dan memanfaatkan bekas koneksi-koneksi bisnis Teuku Markam. Dan kini, ahli waris Teuku Markam tengah berjuang mengembalikan hak-hak orang tuanya.
Siapakah Teuku Markam ?
Teuku Markam turunan uleebalang. Lahir tahun 1925. Ayahnya Teuku Marhaban. Kampungnya Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara. Sejak kecil Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu. Ketika usia 9 tahun, Teuku Marhaban meninggal dunia. Sedangkan ibunya telah lebih dulu meninggal. Teuku Markam kemudian diasuh kakaknya Cut Nyak Putroe. Sempat mengecap pendidikan sampai kelas 4 SR (Sekolah Rakyat).

Teuku Markam tumbuh lalu menjadi pemuda dan memasuki pendidikan wajib militer di Koeta Radja (Banda Aceh sekarang) dan tamat dengan pangkat letnan satu. Teuku Markam bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan ikut pertempuran di Tembung, Sumatera Utara bersama-sama dengan Jendral Bejo, Kaharuddin Nasution, Bustanil Arifin dan lain-lain. Selama bertugas di Sumatera Utara, Teuku Markam aktif di berbagai lapangan pertempuran. Bahkan ia ikut mendamaikan clash antara pasukan Simbolon dengan pasukan Manaf Lubis.
Sebagai prajurit penghubung, Teuku Markam lalu diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teuku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Soebroto. Tugas itu diemban Markam sampai Gatot Soebroto meninggal dunia.Adalah Gatot Soebroto pula yang mempercayakan Teuku Markam untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Waktu itu, Bung Karno memang menginginkan adanya pengusaha pribumi yang betul-betul mampu menghendel masalah perekonomian Indonesia. Tahun 1957, ketika Teuku Markam berpangkat kapten (NRP 12276), kembali ke Aceh dan mendirikan PT Karkam. Ia sempat bentrok dengan Teuku Hamzah (Panglima Kodam Iskandar Muda) karena “disiriki” oleh orang lain. Akibatnya Teuku Markam ditahan dan baru keluar tahun 1958. Pertentangan dengan Teuku Hamzah berhasil didamaikan oleh Sjamaun Gaharu.
Keluar dari tahanan, Teuku Markam kembali ke Jakarta dengan membawa PT Karkam. Perusahaan itu dipercaya oleh Pemerintah RI mengelola pampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Selanjutnya Teuku Markam benar-benar menggeluti dunia usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya. Bisnis Teuku Markam semakin luas karena ia juga terjun dalam ekspor – impor dengan sejumlah negara. Antara lain mengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja dan bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) dan Presiden.
Komitmen Teuku Markam adalah mendukung perjuangan RI sepenuhnya termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang waktu itu digenjot habis-habisan oleh Soekarno. Hasil bisnis Teuku Markam konon juga ikut menjadi sumber APBN serta mengumpulkan sejumlah 28 kg emas untuk ditempatkan di puncak Monumen Nasional (Monas). Sebagaimana kita tahu bahwa proyek Monas merupakan salah satu impian Soekarno dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Peran Teuku Markam menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika tidak kecil berkat bantuan sejumlah dana untuk keperluan KTT itu.
Teuku Markam termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno dan sejumlah pejabat lain seperti Menteri PU Ir Sutami, politisi Adam Malik, Soepardjo Rustam, Kaharuddin Nasution, Bustanil Arifin, Suhardiman, pengusaha Probosutedjo dan lain-lain. Pada zaman Soekarno, nama Teuku Markam memang luar biasa populer. Sampai-sampai Teuku Markam pernah dikatakan sebagai kabinet bayangan Soekarno.
Sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tiada artinya di mata pemerintahan Orba. Ia difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan Soekarnoisme.
Tuduhan itulah yang kemudian mengantarkan Teuku Markam ke penjara pada tahun 1966. Ia dijebloskan ke dalam sel tanpa ada proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya berpindah ke penjara Salemba Jln Percetakan Negara. Lalu dipindah lagi ke tahanan Cipinang, dan terakhir dipindahkan ke tahanan Nirbaya, tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede Jakarta Timur. Tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih dua tahun.
Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuat hidup Teuku Markam menjadi sulit dan prihatin. Ia baru bebas tahun 1974. Ini pun, kabarnya, berkat jasa- jasa baik dari sejumlah teman setianya. Teuku Markam dilepaskan begitu saja tanpa ada konpensasi apapun dari pemerintahan Orba. “Memang betul, saat itu Teuku Markam tidak akan menuntut hak- haknya. Tapi waktu itu ia kan tertindas dan teraniaya,” kata Teuku Syauki Markam, salah seorang putra Teuku Markam.
Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera, pada 14 Agustus 1966 mengambil alih aset Teuku Markam berupa perkantoran, tanah dan lain-lain yang kemudian dikelola PT PP Berdikari yang didirikan Suhardiman untuk dan atas nama pemerintahan RI. Suhardiman, Bustanil Arifin, Amran Zamzami (dua orang terakhir ini adalah tokoh Aceh di Jakarta) termasuk teman-teman Markam. Namun tidak banyak menolong mengembalikan asset PT Karkam. Justru mereka ikut mengelola aset-aset tersebut di bawah bendera PT PP Berdikari. Suhardiman adalah orang pertama yang memimpin perusahaan tersebut. Di jajaran direktur tertera Sukotriwarno, Edhy Tjahaja, dan Amran Zamzami. Selanjutnya PP Berdikari dipimpin Letjen Achmad Tirtosudiro, Drs Ahman Nurhani, dan Bustanil Arifin SH.
Pada tahun 1974, Soeharto mengeluarkan Keppres N0 31 Tahun 1974 yang isinya antara lain penegasan status harta kekayaan eks PT Karkam/PT Aslam/PT Sinar Pagi yang diambil alih pemerintahan RI tahun 1966 berstatus “pinjaman” yang nilainya Rp 411.314.924,29 sebagai penyertaan modal negara di PT PP Berdikari.
Kepres itu terbit persis pada tahun dibebaskannya Teuku Markam dari tahanan.
Proyek Bank Dunia
Sekeluar dari penjara, tahun 1974, Teuku Markam mendirikan PT Marjaya dan menggarap proyek-prorek Bank Dunia untuk pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Tapi tidak satupun dari proyek-proyek raksasa yang dikerjakan PT Marjaya baik di Aceh maupun di Jawa Barat, mau diresmikan oleh pemerintahan Soeharto. Proyek PT Marjaya di Aceh antara lain pembangunan Jalan Bireuen – Takengon, Aceh Barat, Aceh Selatan, Medan-Banda Aceh, PT PIM dan lain-lain.
Teuku Syauki menduga, Rezim Orba sangat takut apabila Teuku Markam kembali bangkit. Untuk itulah, kata Teuku Syauki, proyek-proyek Markam “dianggap” angin lalu.
Teuku Markam meninggal tahun 1985 akibat komplikasi berbagai penyakit di Jakarta. Sampai akhir hayatnya, pemerintah tidak pernah merehabilitasi namanya. Bahkan sampai sekarang.

RUMUS TEPAT CARA MENGIRA ZAKAT FITRAH

Jum’at 22 April 2016. 7.55pm
RUMUS TEPAT CARA MENGIRA ZAKAT FITRAH YANG BETUL.

image

RUMUS TEPAT CARA MENGIRA ZAKAT FITRAH.
Zakat Fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan pada setiap perorangan atau individu baik laki-laki ataupun perempuan muslim yang dengan syarat-syarat yang ditetapkan. ata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.
Setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya , keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.
Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

SYARAT INDIVIDU YANG WAJIB MEMBAYAR ZAKAT FITRAH :

Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Perintah untuk menunaikan zakat fitrah terdapat pada hadist : Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum (selesai) shalat id, maka itu adalah zakat yang diterima (oleh Allah); dan siapa saja yang mengeluarkannya sesuai shalat id, maka itu adalah sedekah biasa (bukan zakat fitrah). (HR Ibnu Majah)

Ketentuan zakat fitrah : Berdasarkan hadist diatas, jelas bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh siapapun baik itu pria maupun wanita, dewasa maupun masih anak kecil.

Adapun soalan bila
mulai dan akhir pembayaran, para ulama juga berbeda pendapat.

Hanafiyah : Tidak ada batas awal dan batas akhir. Boleh dibayarkan sebelum hari raya (1 Syawal), bahkan sebelum masuk Ramadhan. Juga tetap harus membayar zakat fitrah ini meski terlambat sampai lewat tanggal 1 Syawal.
Malikiyah : Sejak 2 hari sebelum hari raya sampai –paling lambat– terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Namun, jika sampai lewat batas akhir belum mengeluarkan zakatnya, ia tetap berkewajiban membayarnya. Dengan catatan, jika ia mampu (karena telah memenuhi syarat wajib) tapi mengakhirkannya sampai lewat hari raya, maka ia berdosa.
Syafi’iyah : Sejak hari pertama Ramadhan sampai tenggelamnya matahari 1 Syawal. Namun utamanya adalah sebelum salat ‘id. Lebih dari itu, jika memang ia mampu dan tidak ada ‘udzur maka ia berdosa dan tetap harus membayar. Namun jika ada udzur seperti kehilangan hartanya, maka tidak apa-apa, tapi ia tetap harus membayarkannya.
Madzhab Hanbali : Awal pembayaran zakat fitrah sama dengan madzhab maliki, yaitu dua hari sebelum hari ied. Sedangkan waktu terakhirnya sama dengan pendapat Syafi`i, yaitu hingga terbenamnya matahari 1 syawal.

Sedangkan untuk besaran zakat fitrah sendiri sudah ada dalam hadist “Rasulullah SAW telah memfardukan (mewajibkan) zakat fitrah satu sha’ tamar atau satu sha’ gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun tua dari kalangan kaum Muslimin; dan beliau menyuruh agar itu dikeluarkan sebelum masyarakat pergi ke tempat shalat Idul Fitri.” (HR Bukhori Muslim)

CARA MENGHITUNG [RUMUS] ZAKAT FITRAH

Zakat Fitrah Perorang = 3,5 x harga beras di pasaran perliter. Contoh : Harga beras atau makanan pokok lokal yang biasa kita makan dan layak konsumsi di pasar rata-rata harganya Rp. 10.000,- maka zakat fitra yang harus dibayar setiap orang mampu adalah sebesar Rp. 35.000,-
Kalau menghitung dari segi berat pengalinya adalah 2,5 x harga beras atau bahan makanan pokok lokal perkilogram. Untuk di Indonesia sendiri , 1 sha’ itu disepakati seberat 2,5 Kg beras. Jadi apabila harga beras sekarang Rp 10.000,- maka perhitungan zakat fitrah nya adalah : 2,5 x 10.000 = 25.000,-
Dianjurkan pula untuk menggunakan harga konversi nilai beras yang biasa kita konsumsi sehari hari / yang lebih baik. Jangan sampai kita memberi beras yang mutu nya rendah dan dibawah kwalitas yang biasa kita makan sehari hari.

Mengerikan Inilah Sebab Kenapa Banyak Wanita Membuka Auratnya.

Jum’at 22 April 2016. 1.25pm.
Mengerikan Inilah Sebab Kenapa Banyak Wanita Membuka Auratnya.

image

Wanita merupakan makhluk yang unik dan istimewa, dikatakan
demikian karena di dalam Al-Qur’an sangat banyak ayat yang menerangkan tentang keistimewaan seorang wanita. Tetapi wanita juga disebutkan sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Salah satu penyebabnya dikarenakan auratnya.

Mengerikan Inilah Sebab Kenapa Banyak Wanita Membuka Auratnya

Aurat merupakan beberapa anggota tubuh yang tidak ¬boleh diperlihatkan dan ditampakkan oleh seorang lelaki maupun seorang wanita kepada orang lain. Menutup aurat hukumnya wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31 :
“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, karena yang demikian itu lebih suci untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera–putera mereka, atau putera–putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allâh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Namun sayangnya, seiring perkembangan zaman para wanita sudah tidak lagi malu untuk membuka auratnya di depan umum, malah timbul perasaan bangga saat auratnya dilihat. Meski zaman jahiliyah telah berlalu namun kebodohan yang berbungkus kemodernan semakin tak terbendung sehingga patut dikatakan bahwa kini kita hidup pada masa jahiliyah era

Selalu ada sebab disetiap akibat, demikian halnya dengan gaya hidup wanita zaman sekarang. Mereka suka mengumbar auratnya disebabkan beberapa hal diantaranya :
Mengikuti trend fashion kekinian yang dikeluarkan oleh para desainer yang notabenenya bukanlah seorang muslim yang mengerti tentang adab berpakaian yang disyariatkan Islam. Pilihan fashion yang tersedia memang tidak semuanya mengumbar aurat, namun kebanyakan wanita lebih menyukai yang ‘sedikit’ terbuka atau ‘sebagian’ terbuka. Mereka beralasan bahwa pakaian yang tertutup itu sudah ketinggalan zaman, norak dan gak membuat mereka terlihat cantik.
Bagi sebagian perempuan akan merasa bangga saat tubuhnya dilihat lawan jenis, namun lucunya kalau ada yang menggoda atau mencoba berbuat tidak pantas mereka akan marah. Tanpa sadar bahwa dirinya sendiri yang menyebabkan itu terjadi.
Merasa gerah dan panas jika menggunakan pakaian yang tertutup.
Selalu ingin tampil menarik dan sedemikian modisnya tanpa memperhatikan bahaya yang mengintai disebabkan ulahnya sendiri. Tidak sedikit yang rela menghabiskan biaya yang sangat mahal demi mendapatkan tubuh yang ideal dan penampilan yang menarik.
Tuntutan pekerjaan yang mengharuskan membuka aurat. Seharusnya hal ini tidak dijadikan alasan untuk melanggar perintah Allah SWT. Bukankah rezeki sudah diatur oleh-Nya. Bahkan sampai saat ini belum pernah diberitakan tentang seorang perempuan yang menjadi miskin karena berjilbab.

Sesungguhnya jika mereka mengetahui bahwa Allah SWT akan memberikan azab yang pedih bagi para wanita yang mengumbar auratnya, karena mereka merupakan penyebab tersebarnya perbuatan zina. Dan mereka tidak akan mencium wangi surga apalagi masuk surga. Rasulullah SAW bersabda bahwa :
“Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, yaitu (yang pertama) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Dan (yang kedua) para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita itu tidak masuk surga, bahkan tidak mencium wanginya surga padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu”.

Berbicara mengenai hal ini secara lebih luas, bukankah sebagian besar apa yang dilakukan para wanita ini dikarenakan mengikuti selera atau keinginan kebanyakan lelaki ? Sehingga apabila seluruh laki-laki bisa menjaga pandangannya, maka secara otomatis jumlah wanita yang membuka aurat diluar rumah akan semakin berkurang. Bahkan perasaan malu akan timbul.

3 Infeksi Aneh Ini Disebabkan oleh Cacing.

Jum’at 22 April 2016.
3 Infeksi Aneh Ini Disebabkan oleh Cacing.

image

Cacing-cacing tersebut memang bukan cacing biasa yang menggeburkan tanah, namun parasit kecil ini dapat menyebabkan infeksi cukup parah ketika berhasil masuk ke dalam tubuh atau organ dalam manusia. Berikut 3 cacing yang dapat menyebabkan infeksi aneh pada tubuh manusia:

image

Cacing onchocerca volvus.

Onchocerca volvus dikutip dari Healthline, Jumat (1/4/2016), tumbuh dan berkembang di dalam tubuh manusia. Larva cacing ini dibawa oleh lalat hitam yang tinggal di perairan besar seperti di daerah Afrika, Brazil, dsb. Lalat ini menggigit manusia dan menanamkan larva cacing gelang tersebut.
Seseorang yang terinfeksi cacing ini bukan hanya terserang penyakit kulit saja, tetapi juga hingga mengalami kebutaan.

image

Cacing guinea.

Cacing ini banyak ditemukan di Afrika. Masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum dan mulai bersarang di dalam kulit. Infeksi akibat cacing ini akan menyebabkan sakit dan rasa panas yang sangat parah pada bagian tubuh dimana cacing itu bersarang.

Cacing filarial.

Infeksi akibat cacing ini biasa disebut dengan kaki gajah. Larva cacing dibawa oleh nyamuk yang menggigit manusia. Cacing akan hidup terutama di dalam getah bening dan darah. Hal inilah yang akan menyebabkan pembengkakan pada kaki, terutama lipatan paha.

INILAH RAHASIYA HURUF ALIF,LAM,MIM,DALAM ALQURAN

Kami 21 April 2016. 7.12Pm.

INILAH RAHASIYA HURUF ALIF,LAM,MIM,DALAM ALQURAN

Allah mengetahui apa yg tidak kita ketahui. Tentunya, Allah mempunyai maksud tertentu dengan tiap-tiap huruf yang ada didalam Al-Qur’an. Oleh karenanya, rahasia ini berikan motivasi kita untuk selalu belajar memahami Islam supaya jadi seseorang muslim yang berilmu. Huruf Alif Lam Mim yang ada dimuka sebagian surah kerap dimaksud dengan huruf muqatha’ah. Sesungguhnya, ada huruf ini tidaklah satu keanehan lantaran Allah turunkan kitab ini dengan bhs Arab yang pasti. Lalu bagaimana dengan rahasia huruf Alif Lam Mim dalam Al-Quran?

Rahasia Huruf Alif Lam Mim Dalam Al-Qur’an

Rahasia Huruf Alif Lam Mim Dalam Al-Qur’an
Seperti yang kita ketahui, kalau huruf-huruf ini jika tak dirangkai dalam satu kalimat akan tidak mempunyai arti, seperti huruf shad, nun, serta qaf akan tidak mempunyai arti bila tak dirangkai dengan huruf yang lain sampai membuat satu kalimat. Demikian perihal dengan huruf alif lam mim juga tak memiliki arti. Hal semacam ini sesuai sama ketetapan dalam berbahasa Arab.
Jika ada orang Arab menyampaikan ‘Qaf’ pada Anda, apakah huruf hijaiyah ini mempunyai arti? Sudah pasti tak. Allah sudah menyatakan kalau Al-Qur’an di turunkan dengan bhs Arab yang pasti hingga dapat dipahami kalau huruf muqatha’ah tak mempunyai arti. Tetapi, bagaimana mungkin saja Al-Qur’an yang disebut kitab diisi kebenaran ada ayat yg tidak memiliki arti? Serta apakah arti huruf Alif Lam Mim?
Memanglah benar kalau huruf ini tak memiliki arti dengan cara teksnya, namun dari segi substansi serta maksudnya sudah pasti huruf ini mempunyai arti. Saat Allah berfirman, nun, shad, qaf, serta huruf muqatha’ah lain seakan-akan Allah menyampaikan kalau huruf-huruf
yang dipakai dalam Al-Qur’an adalah huruf yang dipakai orang Arab tersebut. Walau sekian, mereka akan tidak dapat bikin tiruannya seperti yang ada didalam Al-Qur’an.
Ibnu Taimiyyah menyampaikan kalau tidak ada satu juga surah yang dimulai huruf muqatha’ah tetapi ayat sesudahnya menerangkan mengenai Al-Qur’an atau beberapa hal ghaib yg tidak di ketahui tetapi dengan wahyu.
Huruf alif lam mim ada dalam sebagian surah, yaitu surah Ali Imran, Al-A’raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Rum, serta Al-Ankabut. Walau huruf muqatha’ah tak diikuti kajian mengenai Al-Qur’an, namun diterangkan tentang siapa sajakah yang membawa keimanan hingga terkait dengan keimanan pada wahyu.
Berdasar pada penjelasan makna Alif Lam Mim dalam Al-Quran diatas, kita ketahui kalau huruf-huruf muwatha’ah dengan cara teks tak mempunyai arti, namun ada substansi, hikmah serta maksud yang agung. Diluar itu, bhs yang dipakai dalam Al-Qur’an adalah huruf-huruf yang dipakai orang Arab dalam membuat bhs mereka hingga kita semakin lebih memahami dengan isi serta tujuannya walau mesti memakai pemahaman yang lebih.
Allah mempunyai rahasia sendiri tentang maksud serta arti dari huruf alif lam mim didalam Al-Qur’an. Cuma Allah yang tahu misteri itu. Tetapi, yang butuh kita kerjakan tidaklah mencari apa arti dari huruf itu, lantaran telah adalah masalah Allah. Kita cuma butuh perbanyak beribadah pada Allah supaya selamat dari siksaan didunia ataupun di akhirat.
Sebagai seseorang muslim, kita mesti beriman pada kitab Al-Qur’an. Untuk orang Indonesia, serta bangsa yang lain mungkin saja kesusahan dalam mengerti bhs Arab, terutama bhs atau tafsir dalam Al-Qur’an. Hal semacam ini semestinya dapat jadi motivasi supaya kita lebih memahami maksud serta isi Al-Qur’an supaya bisa mengamalkannya dengan baik serta benar.