Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Hadis Mutawatir?

Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Hadis Mutawatir?

ISU:

Betulkah kenyataan yang mengatakan hanya wujud SATU hadis mutawatir? Apakah huraian ulama Islam berkenaan perkara ini? Apakah yang dimaksudkan dengan hadis mutawatir?

 

PENJELASAN:

Hadis mutawatir bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang bilangan mereka itu ramai dan terjamin mereka itu tidak mampu melakukan pembohongan, mulai dari awal hingga akhir sanad (Nuruddin ‘Itr, Manhaj al-naqd fi ‘ulum al-hadis, hlm. 404)

 

Hadis mutawatir dibahagi kepada dua bahagian, iaitu Mutawatir Lafzi dan Mutawatir Ma’nawi.

 

a) Mutawatir Lafzi bermaksud hadis yang dilaporkan oleh kesemua perawi dengan lafaz yang sama. Contohnya, hadis yang bermaksud, “Sesiapa yang berbohong terhadapku dengan sengaja, maka bersiap sedialah dengan tempatnya di dalam api neraka”. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih 70 orang sahabat Nabi (Nuruddin ‘Itr, Manhaj al-naqd fi ‘ulum al-hadis, hlm. 405).

 

b) Mutawatir Ma’nawi bermaksud hadis tersebut diriwayatkan oleh ramai perawi, namun dengan lafaz yang berbeza-beza, tetapi maknanya sama. Contohnya, hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad saw sekitar 100 macam hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa, ketika peristiwa yang pelbagai (Nuruddin ‘Itr, Manhaj al-naqd fi ‘ulum al-hadis, hlm. 406). 3)

 

Dakwaan yang mengatakan bahawa hanya ada satu hadis mutawatir sahaja adalah dakwaan yang tidak berasas dan salah, kerana terdapat banyak hadis mutawatir. Contoh buku yang boleh dirujuk berkaitan hadis mutawatir ialah buku yang dikarang oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti bertajuk, “al-Azhar al-mutanathirah fi al-akhbar al-mutawatirah.”

 

Wallahu a’lam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s